09120213393 - 02145518

صدور حکم موت فرضی

مقدکه ای بر صدور حکم موت فرضی در این مقاله قصد داریم تا درباره صدور حکم موت فرضی و مواردی که در تنظیم دادخواست صدور حکم موت فرضی لازم است اطلاعات جامع و کاملی را ارائه نماییم. در مقاله « غایب مفقودالاثر » به تفصیل به تعریف شخص غایب [...]

غایب مفقودالاثر کیست ؟

غایب مفقودالاثر کیست ؟ در این مقاله قصد داریم تا درباره غایب مفقودالاثر و وضعیت حقوقی ای که برای تعیین اموال وی برقرار است اطلاعات جامع و کاملی را ارائه دهیم. اینکه غایب مفقودالاثر کیست و در قانون چه حقوق و تکالیفی برای وی در نظر گرفته شده از [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.