09120213393 - 02145518

تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع

تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟ در این مقاله قصد داریم تا به بیان تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع بپردازیم. اما پیش از آن بهتر است تا ابتدا به طور مختصر به تعریف طلاق توافقی و طلاق خلع پرداخته ، سپس تفاوت بین آن ها [...]

طلاق خلع چیست

طلاق خلع چیست ؟ در این مقاله قصد داریم بدانیم طلاق خلع چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟ ابتدا به انواع طلاق پرداخته و تعاریف و ویژگی هر یک را توضیح خواهیم داد. طلاق بر دو قسم است: طلاق بائن و طلاق رجعی. در «طلاق رجعی» برای شوهر [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.