شورای عالی کار چیست

شورای عالی کار چیست در این مقاله قصد داریم تا بدانیم که شورای عالی کار چیست و اعضای تشکیل دهنده آن چه کسانی هستند؟ سپس به بیان تکالیف و وظایف این شورا خواهیم پرداخت نهادی ویژه و تخصصی است که وظیفه اصلی آن تعیین سیاست های کلی و اتخاذ [...]