سوء پیشینه کیفری

سوء پیشینه کیفری چیست؟ اگر از قوانین مربوط به سوء پیشینه و مجازات های تبعی اطلاعات کافی ندارید حتما این مطلب را تا انتها مطالعه بفرمایید. همان گونه که می دانید هر جرمی مستلزم مجازات است اما برخی مواقع لازم است علاوه بر مجازات اصلی، مجازات های بیشتری برای [...]