09120213393 - 02145518

سند عرصه و اعیان چیست

سند عرصه و اعیان چیست یکی از مواردی که در به نام زدن سند ملک و ساختمان ممکن است پیش بیاید و برای افراد ایجاد سوال و ابهام کند؛ بحث سند عرصه و اعیان است. اگر شما هم قصد سند زدن ملک و یا ساختمان را دارید و از [...]

تبدیل قولنامه به سند

تبدیل قولنامه به سند در مجلس شورای اسلامی طرحی برای ارتقای اسناد رسمی مطرح شده که به موجب آن می توان برای تبدیل قولنامه به سند اقدام نمود. در این سامانه‌ تمام کسانی که سند عادی دارند، می توانند قولنامه خود را در آن ثبت و در مهلت مشخصی [...]

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی است. پس چنانچه خود را مالک یک ملک می دانید اما فروشنده سند آن را به نام شما نمی زند باید دادخواست الزام به تنظیم سند [...]

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی شایعی است که روز به روز بین مردم افزایش یافته است. زیرا هر روز به تعداد کسانی که بعد از فروش ملک خود دیگر تمایلی به وفای به عهد خود و تنظیم سند به نام [...]

ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه ابطال سند رسمی و مراحل انجام این کار اطلاعات جامع و کاملی ارائه دهیم. ابتدا با تعریف ساده ای از ابطال سند رسمی و مواردی که نیاز به انجام این کار است بحث را آغاز می کنیم. تعریف [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.