الزام تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی

الزام تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی صراحتاً دلالت بر الزام تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی دارد. مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه [...]