سامانه سفته الکترونیکی

سامانه سفته الکترونیکی خزانه‌دار کل کشور با اعلام خبر راه اندازی سامانه سفته الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه داری الکترونیک، از تهیه ضوابط اجرایی مورد نیاز این طرح و ابلاغ آن به بانک‌های عامل در آینده نزدیک خبر داد. طراحی و پیاده سازی سامانه سفته الکترونیکی در اجرای قانون [...]