09120213393 - 02145518

شکایت از سایت شرط بندی

شکایت از سایت شرط بندی همان طور که تقاضا برای شرکت در سایت های شرط بندی افزایش یافته ، هر روز به تعداد افرادی که قصد شکایت از سایت شرط بندی دارند نیز افزوده می شود. چنانچه شما هم جز افراد مالباخته در سایت های شرط بندی هستید و [...]

مسدودی حساب به دلیل شرط بندی

مسدودی حساب به دلیل شرط بندی در ماههای اخیر شکایت هایی مبنی بر مسدودی حساب به دلیل شرط بندی رخ داده است. علت این امر فعالیت افراد صاحب حساب در سایت های شرط بندی است که توسط پلیس فتا شناسایی شده و حساب آن ها مسدود گردیده است. چنانچه [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.