09120213393 - 02145518

دفتر الکترونیک درآمد دفاتر اسناد رسمی

دفتر الکترونیک درآمد دفاتر اسناد رسمی مدیرکل دفتر توسعه نرم افزار و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر از راه اندازی دفتر الکترونیک درآمد دفاتر اسناد رسمی داد. در راستای اجرایی نمودن ماده ۱۱ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی "یکی از دفاتر موجود در دفاتر [...]

قانون دفاتر اسناد رسمی 1400

قانون دفاتر اسناد رسمی 1400 در این مقاله قصد داریم تا جدیدترین آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی 1400  را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. در اجرای ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و بنا به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.