دادیار کیست

دادیار کیست ؟ در این مقاله قصد داریم تا به این موضوع بپردازیم که دادیار کیست و چه وظایفی دارد؟ پس از وقوع یک جرم توسط مجرم یا مجرمین، مطابق با قانون برای کسب اطلاعات بیشتر از وقوع جرم، شناسایی مظنونین، مطلعین و مرتکبین جرم لازم است مراتب و [...]