خیار غبن چیست

خیار غبن چیست ؟ در این مقاله قصد داریم تا به این موضوع بپردازیم که خیار غبن چیست ؟ پس چنانچه با این واژه حقوقی آشنایی ندارید تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. خیار غبن، اختیاری است که قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضه مبیع با [...]