خیار تخلف از شرط

خیار تخلف از شرط در این مقاله قصد داریم تا به موضوع خیار تخلف از شرط بپردازیم. همان طور که در مقاله‌ « خیار تدلیس » گفتیم، خیار به معنای اختیار است و در اصطلاح حقوقی به معنای اختیار به هم زدن معامله یا فسخ معامله است. فسخ معامله [...]