خرید حبس تعزیری به چه صورت است ؟

خرید حبس تعزیری به چه صورت است ؟ آیا می توان حبس تعزیری را خرید؟ در این مقاله قصد داریم به پاسخ این سوال بپردازیم که آیا خرید حبس تعزیری امکان پذیر است ؟ در یک کلام می توان این پاسخ را داد ؛ خیر . اصولا به کار [...]