09120213393 - 02145518

تخلیه مستاجر بدون حکم قضایی جرم است

تخلیه مستاجر بدون حکم قضایی جرم است. پس از انتشار تصاویر آگهی‌هایی با عنوان «تخلیه مستاجر» و انجام اقدامات خلاف قانون توسط این افراد، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که تخلیه مستاجر بدون حکم قضایی جرم بوده و فرد خاطی قطعاً مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. وزارت راه [...]

نمونه دادخواست تخلیه فوری

نمونه دادخواست تخلیه فوری آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست تخلیه فوری است. پس چنانچه مالک یک ملک هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست تخلیه فوری را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید. شاید برای شما که مالک یک [...]

حکم تخلیه مستاجر

تخلیه ملک مسکونی در این مقاله قصد داریم تا نحوه گرقتن حکم تخلیه مستاجر ( تخلیه ملک مسکونی ) را برای شما عزیزان ارائه دهیم. ابتدا به تفاوت تخلیه ملک در قرارداد اجاره رسمی و عادی خواهیم پرداخت و سپس به معرفی مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی و صدور حکم [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.