09120213393 - 02145518

وضعیت حقوقی مستاجران در کرونا

وضعیت حقوقی مستاجران در کرونا در این مقاله قصد داریم تا وضعیت حقوقی مستاجران در کرونا را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. از یک طرف افزایش نرخ اجاره بها و از طرفی دیگر شیوع کرونا سبب شده تا مستاجران قادر به جابه جایی نباشند. ستادملی مبارزه با کرونا، در [...]

نمونه دادخواست تخلیه فوری

نمونه دادخواست تخلیه فوری آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست تخلیه فوری است. پس چنانچه مالک یک ملک هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست تخلیه فوری را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید. شاید برای شما که مالک یک [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.