09120213393 - 02145518

نمونه دادخواست حضانت فرزند

نمونه دادخواست حضانت فرزند نمونه دادخواست حضانت فرزند از مواردی است که والدین بعد از طلاق برای گرفتن حضانت فرزند خود به آن نیاز دارند. حق حضانت فرزند بعد از طلاق والدین موضوعی است که برای والدین پس از طلاق در نظر گرفته شده است. چنانچه هریک از والدین [...]

حق حضانت فرزند بعد از طلاق

حق حضانت فرزند بعد از طلاق حق حضانت فرزند بعد از طلاق موضوعی است که در این مقاله پیش روی شماست. اینکه بعد از طلاق چه کسی حق حضانت دارد مسئله ای است که والدین پس از طلاق با آن مواجه هستند. در مقاله « حضانت فرزند » درباره [...]

حضانت فرزند

مبانی حضانت فرزند حضانت فرزند عبارت از اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است. در این حضانت اقتدار، حق و تکلیف به هم آمیخته است. از نتایج تکلیف بودن حضانت بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.