حق حبس مهریه چیست

حق حبس مهریه چیست ؟ در این مقاله به این موضوع می پردازیم که حق حبس مهریه چیست ؟ در مطالب گذشته گفتیم که زن مالک تمام مهریه است و می تواند هر زمان که بخواهد آن را از شوهر مطالبه کند. همچنین قانون به زن این حق را [...]