09120213393 - 02145518

شرایط حضانت فرزند

شرایط حضانت فرزند در این مقاله قصد داریم تا شرایط حضانت فرزند را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. برای اطلاع از شرایط دقیق با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید. پس از اینکه زن و مرد با یکدیگر ازدواج می کنند، حقوق و تعهدات مختلفی اعم از امور [...]

حضانت فرزند دختر با چه کسی است ؟

حضانت فرزند دختر چگونه است ؟ در این مقاله قصد داریم تا درباره حضانت فرزند دختر اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. چنانچه نمی دانید که حضانت فرزند دختر با چه کسی است با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید. در مقاله « حضانت [...]

حضانت فرزند پسر با چه کسی است ؟

حضانت فرزند پسر با چه کسی است؟ شاید برای شما هم این سوال پیش امده باشد که حضانت فرزند پسر با چه کسی است ؟ اما پیش از اینکه به پاسخ این سوال بپردازیم بهتر است تا کمی درباره حضانت و قوانین موجود برای آن صحبت کمیم. حضانت فرزند [...]

حضانت فرزند بعد از فوت پدر به عهده چه کسی است ؟

حضانت فرزند بعد از فوت پدر بر عهده چه کسی است؟ شاید برای کسانی که شوهر خود را از دست داده اند این سوال پیش آید که حضانت فرزند بعد از فوت پدر با چه کسی است ؟ برای پاسخ به این سوال با ما تا انتهای این مطلب [...]

حضانت فرزند بعد از ازدواج مادر

حضانت فرزند بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟ در این مقاله قصد داریم تا به این موضوع یپردازیم که حضانت فرزند بعد از ازدواج مادر با چه کسی خواهد بود ؟ پس از طلاق اگر زن و شوهر دارای فرزند باشند مهمترین مسئله ای که با آن [...]

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند زمانی مورد نیاز است که یکی از والدین بنا به دلایلی بخواهد حضانت را از طرف مقابل گرفته و خود آن را به عهده بگیرد. حق حضانت فرزند بعد از طلاق والدین موضوعی است که قانونگذار برای والدین پس [...]

نمونه دادخواست حضانت فرزند

نمونه دادخواست حضانت فرزند نمونه دادخواست حضانت فرزند از مواردی است که والدین بعد از طلاق برای گرفتن حضانت فرزند خود به آن نیاز دارند. حق حضانت فرزند بعد از طلاق والدین موضوعی است که برای والدین پس از طلاق در نظر گرفته شده است. چنانچه هریک از والدین [...]

حق حضانت فرزند بعد از طلاق

حق حضانت فرزند بعد از طلاق حق حضانت فرزند بعد از طلاق موضوعی است که در این مقاله پیش روی شماست. اینکه بعد از طلاق چه کسی حق حضانت دارد مسئله ای است که والدین پس از طلاق با آن مواجه هستند. در مقاله « حضانت فرزند » درباره [...]

حضانت فرزند

مبانی حضانت فرزند حضانت فرزند عبارت از اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است. در این حضانت اقتدار، حق و تکلیف به هم آمیخته است. از نتایج تکلیف بودن حضانت بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.