حذف نام همسر از شناسنامه

آیا حذف نام همسر از شناسنامه امکانپذیر است ؟ در این مقاله قصد داریم تا درباره امکان حذف نام همسر از شناسنامه صحبت خواهیم کرد. چنانچه قصد دارید نام همسر اول خود را از شناسنامه خود پاک کنید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید. از جمله قوانین [...]