حذف قولنامه دستی مسکن

حذف قولنامه دستی مسکن در این مقاله قصد داریم تا درخصوص حذف قولنامه دستی مسکن و الزامی شدن ثبت کد رهگیری صحبت کنیم. پس با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید. در روزهای اخیر دو گام مهم در جهت برچیده شدن قولنامه های دستی و اسناد غیر رسمی [...]