جرم تهدید در فضای مجازی

جرم تهدید در فضای مجازی در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا جرم تهدید در فضای مجازی مانند تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و غیره جزء جرایم رایانه ای محسوب می شود؟ همچنین مجازات جرم تهدید در فضای مجازی را بیان خواهیم کرد. در مقاله « جرم [...]