09120213393 - 02145518

الزام تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی

الزام تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی صراحتاً دلالت بر الزام تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی دارد. مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه [...]

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو است. پس چنانچه مالک یک خودرو هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو را تنظیم کنید با ما تا انتهای این [...]

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی است. پس چنانچه خود را مالک یک ملک می دانید اما فروشنده سند آن را به نام شما نمی زند باید دادخواست الزام به تنظیم سند [...]

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی شایعی است که روز به روز بین مردم افزایش یافته است. زیرا هر روز به تعداد کسانی که بعد از فروش ملک خود دیگر تمایلی به وفای به عهد خود و تنظیم سند به نام [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.