09120213393 - 02145518

الزام تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی

الزام تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی صراحتاً دلالت بر الزام تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی دارد. مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه [...]

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو است. پس چنانچه مالک یک خودرو هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو را تنظیم کنید با ما تا انتهای این [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.