09120213393 - 02145518

افراز ملک مشاع و مراحل قانونی آن

افراز ملک مشاع و مراحل قانونی آن چیست؟ در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه افراز ملک مشاع و مراحل قانونی برای انجام آن اطلاعات حقوقی جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. هنگامی که ملکی بیش از یک مالک داشته باشد، مالکان هر کدام می [...]

نمونه دادخواست تقسیم مال مشاع

نمونه دادخواست تقسیم مال مشاع در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه دادخواست تقسیم مال مشاع را برای شما عزیزان ارائه دهیم. چنانچه برای تنظیم این دادخواست نیاز به راهنمایی دارید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید. بسیاری از افراد که با امور حقوقی آشنا نیستند [...]

نمونه دادخواست فروش مال مشاع

نمونه دادخواست فروش مال مشاع در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه دادخواست فروش مال مشاع را برای شما عزیزان ارائه دهیم. پس چنانچه مالک قصد فروش مال مشاعی را دارید و نمی دانید که چگونه دادخواست فروش مال مشاع را تنظیم کنید با ما تا انتهای این [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.