09120213393 - 02145518

ارث فرزند خوانده

ارث فرزند خوانده در این مطلب قصد داریم تا درباره ارث فرزند خوانده اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. مطلبی که شاید خیلی از افراد به آن آگاه نیستند و عدم آگاهی از این موضوع سبب ایجاد درگیری هایی در تقسیم سهم الارث برای فرزند [...]

ارث مادر به فرزندان

ارث مادر به فرزندان در این مقاله قصد داریم تا درباره ارث مادر به فرزندان اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. زمانی که صحبت از سهم الارث و تقسیم ترکه می شود اکثرا تصورشان ارث پدری است. در حالی که ارث مادر به فرزندان نیز [...]

حقوق مستمری متوفی به چه کسانی می رسد ؟

حقوق مستمری متوفی در این مقاله قصد داریم تا درباره موضوع حقوق مستمری متوفی اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اینکه بعد از فوت یک فرد حقوق مستمری وی به چه کسانی خواهد رسید از نمونه موضوعاتی است در است مطلب گنجانده شده است. طبق [...]

نمونه دادخواست تحریر ترکه

مقدمه ای بر نمونه دادخواست تحریر ترکه در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه دادخواست تحریر ترکه برای کسانی که نیاز دارند تا خودشان به تنهایی این دادخواست را تنظیم نمایند قرار دهیم. در مقاله « نمونه دادخواست مهر و موم ترکه » چند نمونه دادخواست قرار دادیم [...]

تحریر ترکه

مقدمه ای بر تحریر ترکه در این مقاله قصد داریم تا درباره تحریر ترکه اطلاعات جامع و  کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. البته در مقالات گذشته در خصوص تقسیم ترکه و مهر و موم ترکه صحبت کردیم. حال می خواهیم بدانیم که تحریر ترکه چیست و برای [...]

سهم الارث طبقه سوم

سهم الارث طبقه سوم در این مقاله قصد داریم تا درباره سهم الارث طبقه سوم اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. ابتدا درباره اینکه چه افرادی در طبقه سوم وراث قرار می گیرند صحبت خواهیم کرد. سپس قوانین مربوط به چگونگی دریافت ارث توسط طبقه [...]

سهم الارث طبقه دوم

سهم الارث طبقه دوم ( سهم الارث خواهر و برادر ) در این مقاله قصد داریم تا درباره سهم الارث طبقه دوم یعنی سهم الارث خواهر و برادر متوفی اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزات ارائه دهیم. ابتدا به تعریفی از طبقه دوم پرداخته و سپس میزان [...]

مطالبه سهم الارث طبقه اول

مطالبه سهم الارث طبقه اول در این مقاله قصد داریم تا تمامی قوانین مربوط به مطالبه سهم الارث طبقه اول را به تفصیل برای شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند معرفی طبقه بندی وراث و میزان سهم الارث طبقه اول از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده [...]

نمونه دادخواست تقسیم سهم الارث

نمونه دادخواست تقسیم سهم الارث نمونه دادخواست تقسیم ارث موضوعی است که در این مقاله می توانید مشاهده نمایید. چنانچه قصد تقسیم ارث را از دادگاه محترم خواستارید و نمی دانید که چگونه دادخواست تقسیم سهم الارث را تنظیم نمایید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید. در [...]

نمونه دادخواست تقسیم ارث

نمونه دادخواست تقسیم ارث نمونه دادخواست تقسیم ارث موضوعی است که در این مقاله می توانید مشاهده نمایید. چنانچه قصد تقسیم ارث را از دادگاه محترم خواستارید و نمی دانید که چگونه دادخواست تقسیم ارث را تنظیم نمایید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید. در مقاله « [...]

Load More Posts

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.