تغییر مهریه بعد از عقد

آیا امکان تغییر مهریه بعد از عقد وجود دارد ؟ در این مقاله قصد داریم تا به این موضوع بپردازیم که آیا امکان تغییر مهریه بعد از عقد وجود دارد؟ ممکن است افراد بعد از عقد تصمیم به کاهش یا افزایش مهریه بگیرند. حال این سوال ممکن است برایشان [...]