اصلاح قانون چک

اصلاح قانون چک قانون اصلاح قانون چک مشتمل بر سه ماده در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۲/۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. بنا به اصلاح قانون چک، تغییرات جدیدی اعمال شد که مهم‌ترین آنها، تعیین احکام جدید درباره چک تضمین‌شده است. لازم به [...]