غایب مفقودالاثر کیست ؟

غایب مفقودالاثر کیست ؟ در این مقاله قصد داریم تا درباره غایب مفقودالاثر و وضعیت حقوقی ای که برای تعیین اموال وی برقرار است اطلاعات جامع و کاملی را ارائه دهیم. اینکه غایب مفقودالاثر کیست و در قانون چه حقوق و تکالیفی برای وی در نظر گرفته شده از [...]