تخلیه مستاجر بدون حکم قضایی جرم است

تخلیه مستاجر بدون حکم قضایی جرم است. پس از انتشار تصاویر آگهی‌هایی با عنوان «تخلیه مستاجر» و انجام اقدامات خلاف قانون توسط این افراد، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که تخلیه مستاجر بدون حکم قضایی جرم بوده و فرد خاطی قطعاً مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. وزارت راه [...]