تبدیل قولنامه به سند

تبدیل قولنامه به سند در مجلس شورای اسلامی طرحی برای ارتقای اسناد رسمی مطرح شده که به موجب آن می توان برای تبدیل قولنامه به سند اقدام نمود. در این سامانه‌ تمام کسانی که سند عادی دارند، می توانند قولنامه خود را در آن ثبت و در مهلت مشخصی [...]