دستورالعمل انتشار احکام دادگاه

دستورالعمل انتشار احکام دادگاه و برگزاری دادگاه علنی در اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، « دستورالعمل انتشار احکام دادگاه و برگزاری دادگاه علنی » به شرح مواد آتی است. ماده ۱- حکم محکومیت قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد [...]