اراضی موات چیست

اراضی موات چیست در این مقاله قصد داریم به تعریف این موضوع بپردازیم که اراضی موات چیست. اراضی جمع ارض به معنای زمین است و موات هم معنای بی جان و مرده می دهد. لذا راضی موات به زمین هایی گفته می شوند که در آن بهره برداری صورت [...]