انحلال جمعیت امام علی

رای بدوی انحلال جمعیت امام علی در این مقاله قصد داریم تا متن رای بدوی انحلال جمعیت امام علی را به طور کامل برای شما عزیزان قرار دهیم تا دلایل انحلال این انجمن برای همگان مشخص شود. روز ۱۲ اسفند جلسه رسیدگی به دعوای وزارت کشور به طرفیت «جمعیت [...]