09120213393 - 02145518

انحلال جمعیت امام علی

رای بدوی انحلال جمعیت امام علی در این مقاله قصد داریم تا متن رای بدوی انحلال جمعیت امام علی را به طور کامل برای شما عزیزان قرار دهیم تا دلایل انحلال این انجمن برای همگان مشخص شود. روز ۱۲ اسفند جلسه رسیدگی به دعوای وزارت کشور به طرفیت «جمعیت [...]

نمونه دادخواست انحلال شرکت مختلط

نمونه دادخواست انحلال شرکت مختلط آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست انحلال شرکت مختلط در موضوعات مختلف است. پس چنانچه مالک یا سهامدار یک شرکت هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست انحلال شرکت مختلط را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله [...]

نمونه دادخواست انحلال شرکت سهامی

نمونه دادخواست انحلال شرکت سهامی آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست انحلال شرکت سهامی در موضوعات مختلف است. پس چنانچه مالک یا سهامدار یک شرکت هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست انحلال شرکت سهامی را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.