انتقال مال غیر و مجازات آن

انتقال مال غیر در این مقاله قصد داریم تا در خصوص « انتقال مال غیر » اطلاعات حقوقی جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸ مقرر می­دارد: «کسی که مال غیر را با علم به [...]