افزایش طلاق در دوران کرونا

افزایش طلاق در دوران کرونا آمارهای محاسبه شده از سازمان ثبت احوال، نشاندهنده افزایش طلاق در دوران کرونا طی سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ به میزان ۴ درصد است. بنابر اعلام سازمان ثبت احوال کشور در سال ۹۹ تعداد ۱۸۳ هزار و ۱۸۲ طلاق طی پارسال در کشور [...]