مراحل اعلام مفقودی چک

مفقودی چک در این مقاله قصد داریم مراحل اعلام مفقودی چک را با هم مورد بررسی قرار دهیم. پس چنانچه برگه چک خود را گم کرده اید لازم است تا این مراحل را طی کنید و مفقود شدن آن را اعلام نمایید. زمانی که یک برگه چک تکمیل شده [...]