استرداد سند

استرداد سند در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه استرداد سند صحبت کنیم. ابتدا به تعریف سند و سپس مواردی که فرد می تواند دعوی استرداد سند خود را داشته باشد خواهیم پرداخت. دعوی استرداد سند در مواردی طرح می گردد که مالک سند یا ماذون از جانب [...]