09120213393 - 02145518

بایگانی احکام دادگاه

مقالاتی که در این بخش مشاهده می کنید، همگی به احکام دادگاه مرتبط می باشند.

چنانچه نیاز به تنظیم دادخواست دارید، می توانید فرم تنظیم دادخواست را تکمیل نموده و فرم خود را به راحتی دانلود نمایید.

دستورالعمل انتشار احکام دادگاه

دستورالعمل انتشار احکام دادگاه و برگزاری دادگاه علنی در اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، « دستورالعمل انتشار احکام دادگاه و برگزاری دادگاه علنی » به شرح مواد آتی است. ماده ۱- حکم محکومیت قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.