09120213393 - 02145518

بایگانی های عسر و حرج

مقالاتی که در این صفحه مشاهده می کنید، همگی مرتبط با عسر و حرج هستند.

مجازات کتک زدن همسر

مجازات کتک زدن همسر (زن) و حق طلاق در این مقاله قصد داریم تا به بیان انواع مجازات کتک زدن همسر ( زن ) اعم از قصاص ، حبس و دیه بپردازیم. هر انسان بالغ  و متمدنی می داند که کتک زدن یک حرکت غیر انسانی بوده و مشمول [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.