09120213393 - 02145518

بایگانی های شکواییه

مقالاتی که در این صفحه مشاهده می کنید، همگی مرتبط با شکواییه هستند.

نمونه شکواییه فرار از دین

نمونه شکواییه فرار از دین و بدهی در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه شکواییه فرار از دین خدمت عزیزانی قرار دهیم که قصد شکایت از فردی که اقدام به فرار از دین کرده دارند. پیش از ارائه نمونه شکواییه فرار از دین، بهتر است به تعریف این [...]

نمونه شکواییه ضرب و جرح

نمونه شکواییه ضرب و جرح در این مقاله قصد داریم تا با ارائه چند نمونه شکواییه ضرب و جرح به کسانی که دچار ضرب و جرح شده اند و قصد شکایت از فرد ضارب را دارند کمک کنیم. در این نوشتار قصد داریم ضمن تعریف دقیق ضرب و جرح [...]

نمونه شکواییه توهین و تهدید

نمونه شکواییه توهین و تهدید در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه شکواییه توهین و تهدید را برای راهنمایی کسانی که در معرض این جرم قرار گرفته اند ارائه دهیم. اما پیش از آن بهتر است تا کمی درباره جرم توهین و تهدید بیشتر بدانیم.  تهدید یعنی اینکه [...]

نمونه شکواییه مزاحمت تلفنی

نمونه شکواییه مزاحمت تلفنی در این مقاله قصد داریم تا با ارائه چند نمونه شکواییه مزاحمت تلفنی به کسانی که درگیر این معضل اجتماعی شده و قصد شکایت از مزاحم تلفنی خود دارند یاری برسانیم. همان طور که می دانید مزاحمت تلفنی یک جرم محسوب شده و مجازاتی برای [...]

نمونه شکواییه کلاهبرداری

نمونه شکواییه کلاهبرداری در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه شکواییه کلاهبرداری را برای کسانی که قصد شکایت از فرد کلاهبردار دارند ارائه دهیم. همانطور که در مقاله « جرم کلاهبرداری » گفتیم، دو معیار برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود دارد. اول متقلبانه بودن وسائلی که کلاهبردار از [...]

نمونه شکواییه خیانت در امانت

نمونه شکواییه خیانت در امانت در این مقاله قصد داریم تا نمونه شکواییه خیانت در امانت و نحوه تنظیم آن را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اما پیش از آن لازم است تا کمی در خصوص جرم خیانت در امانت صحبت کنیم. ابتدا باید بدانیم خیانت چه مفهومی دارد [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.