09120213393 - 02145518

بایگانی های سامانه ثنا

مقالاتی که در این صفحه مشاهده می کنید، همگی مرتبط با سامانه ثنا هستند.

داشتن حساب کاربری در سامانه ثنا نشانه سابقه کیفری نیست

داشتن حساب کاربری در سامانه ثنا به معنای سابقه کیفری نیست آیا می دانید که داشتن حساب کاربری در سامانه ثنا به معنای سابقه کیفری نیست؟ برخی افراد به اشتباه تصور می کنند که اگر کسی در سامانه ثنا حساب کاربری داشته باشد به این معنا است که آن [...]

مشاهده ابلاغیه در سامانه ثنا

مشاهده ابلاغیه در سامانه ثنا در این مقاله قصد داریم تا نحوه مشاهده ابلاغیه در سامانه ثنا را به صورت تصویری به شما عزیزان آموزش دهیم. در مقاله « ثبت اظهارنامه الکترونیکی قضایی » در سامانه ثنا به آموزش ثبت اظهارنامه پرداختیم. به استناد قانون آیین دادرسی کیفری ، [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.