09120213393 - 02145518

بایگانی های مطالبه وجه

مقالاتی که در این صفحه مشاهده می کنید، همگی مرتبط با دادخواست مطالبه وجه هستند.

مسدود شدن حساب بانکی برای چک برگشتی

مسدود شدن حساب بانکی برای چک برگشتی مسدود شدن حساب بانکی برای چک برگشتی آغاز شد. بر اساس قانون جدید چک که از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا شده است، وجوه صادرکننده چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک در حساب‌های او در بانک‌های دیگر مسدود خواهد شد که این [...]

خیار غبن چیست

خیار غبن چیست ؟ در این مقاله قصد داریم تا به این موضوع بپردازیم که خیار غبن چیست ؟ پس چنانچه با این واژه حقوقی آشنایی ندارید تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. خیار غبن، اختیاری است که قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضه مبیع با [...]

نمونه دادخواست مطالبه وجه

نمونه دادخواست مطالبه وجه آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست مطالبه وجه در موضوعات مختلف است. پس چنانچه مالک یا سهامدار یک شرکت هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست مطالبه وجه را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید. شاید [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.