شماره تماس : 09120213393 و 45518-021
/دعاوی شرکت های تجاری
3 12, 2020

نمونه دادخواست الزام به انتقال سهام شرکت

By |2021-02-27T14:32:46+03:30دسامبر 3rd, 2020|دادخواست, دعاوی شرکت های تجاری, نمونه دادخواست|بدون ديدگاه

نمونه دادخواست الزام به انتقال سهام شرکت آن چه [...]

21 09, 2020

دادخواست ابطال تقسیم نامه هیات تصفیه

By |2021-02-27T14:40:10+03:30سپتامبر 21st, 2020|دادخواست, دعاوی شرکت های تجاری, نمونه دادخواست|بدون ديدگاه

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه هیات تصفیه آن چه [...]

20 09, 2020

نمونه دادخواست بطلان شرکت

By |2021-02-27T14:42:30+03:30سپتامبر 20th, 2020|نمونه دادخواست, دادخواست, دعاوی شرکت های تجاری|بدون ديدگاه

نمونه دادخواست بطلان شرکت تجاری آن چه در این [...]

19 09, 2020

ابطال مصوبه تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

By |2021-03-07T13:39:28+03:30سپتامبر 19th, 2020|دادخواست, دعاوی شرکت های تجاری, نمونه دادخواست, نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه مجمع عمومی|بدون ديدگاه

نمونه دادخواست ابطال مصوبه تبدیل شرکت سهامی خاص به [...]

19 09, 2020

ابطال مصوبه مجمع عمومی فوق العاده

By |2021-02-27T14:45:40+03:30سپتامبر 19th, 2020|دادخواست, دعاوی شرکت های تجاری, نمونه دادخواست|بدون ديدگاه

نمونه دادخواست ابطال مصوبه مجمع عمومی فوق العاده آن [...]

19 09, 2020

نمونه دادخواست ابطال مصوبه هیات مدیره

By |2021-02-27T14:48:34+03:30سپتامبر 19th, 2020|دادخواست, دعاوی شرکت های تجاری, نمونه دادخواست|بدون ديدگاه

نمونه دادخواست ابطال مصوبه هیات مدیره آن چه در [...]

17 09, 2020

نمونه دادخواست ابطال معامله

By |2021-02-27T14:56:04+03:30سپتامبر 17th, 2020|دعاوی شرکت های تجاری, دادخواست, نمونه دادخواست|بدون ديدگاه

نمونه دادخواست ابطال معامله آن چه در این مقاله [...]

16 09, 2020

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه

By |2021-02-27T14:50:47+03:30سپتامبر 16th, 2020|دادخواست, ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه, دعاوی شرکت های تجاری, نمونه دادخواست|بدون ديدگاه

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه آن چه در [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.