شماره تماس : 45518-021
/دعاوی شرکت های تجاری
3 12, 2020

نمونه دادخواست الزام به انتقال سهام شرکت

By |2020-12-03T11:55:46+03:30دسامبر 3rd, 2020|دادخواست, دعاوی شرکت های تجاری, نمونه دادخواست|بدون ديدگاه

نمونه دادخواست الزام به انتقال سهام شرکت آن چه [...]

21 09, 2020

دادخواست ابطال تقسیم نامه هیات تصفیه

By |2020-09-21T11:13:02+03:30سپتامبر 21st, 2020|دادخواست, دعاوی شرکت های تجاری, نمونه دادخواست|بدون ديدگاه

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه هیات تصفیه آن چه [...]

20 09, 2020

نمونه دادخواست بطلان شرکت

By |2020-09-20T15:57:53+04:30سپتامبر 20th, 2020|نمونه دادخواست, دادخواست, دعاوی شرکت های تجاری|بدون ديدگاه

نمونه دادخواست بطلان شرکت تجاری آن چه در این [...]

19 09, 2020

ابطال مصوبه تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

By |2020-09-19T15:22:57+04:30سپتامبر 19th, 2020|دادخواست, دعاوی شرکت های تجاری, نمونه دادخواست, نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه مجمع عمومی|بدون ديدگاه

نمونه دادخواست ابطال مصوبه تبدیل شرکت سهامی خاص به [...]

19 09, 2020

ابطال مصوبه مجمع عمومی فوق العاده

By |2020-09-19T13:56:06+04:30سپتامبر 19th, 2020|دادخواست, دعاوی شرکت های تجاری, نمونه دادخواست|بدون ديدگاه

نمونه دادخواست ابطال مصوبه مجمع عمومی فوق العاده آن [...]

19 09, 2020

نمونه دادخواست ابطال مصوبه هیات مدیره

By |2020-09-19T11:41:52+04:30سپتامبر 19th, 2020|دادخواست, دعاوی شرکت های تجاری, نمونه دادخواست|بدون ديدگاه

نمونه دادخواست ابطال مصوبه هیات مدیره آن چه در [...]

17 09, 2020

نمونه دادخواست ابطال معامله

By |2020-09-17T11:48:03+04:30سپتامبر 17th, 2020|دعاوی شرکت های تجاری, دادخواست, نمونه دادخواست|بدون ديدگاه

نمونه دادخواست ابطال معامله آن چه در این مقاله [...]

16 09, 2020

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه

By |2020-09-16T16:35:53+04:30سپتامبر 16th, 2020|دادخواست, ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه, دعاوی شرکت های تجاری, نمونه دادخواست|بدون ديدگاه

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه آن چه در [...]