09120213393 - 02145518

بایگانی های حضانت فرزند

مقالاتی که در این صفحه مشاهده می کنید، همگی مرتبط با حضانت فرزند هستند.

شرایط حضانت فرزند

شرایط حضانت فرزند در این مقاله قصد داریم تا شرایط حضانت فرزند را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. برای اطلاع از شرایط دقیق با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید. پس از اینکه زن و مرد با یکدیگر ازدواج می کنند، حقوق و تعهدات مختلفی اعم از امور [...]

حضانت فرزند دختر با چه کسی است ؟

حضانت فرزند دختر چگونه است ؟ در این مقاله قصد داریم تا درباره حضانت فرزند دختر اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. چنانچه نمی دانید که حضانت فرزند دختر با چه کسی است با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید. در مقاله « حضانت [...]

حضانت فرزند پسر با چه کسی است ؟

حضانت فرزند پسر با چه کسی است؟ شاید برای شما هم این سوال پیش امده باشد که حضانت فرزند پسر با چه کسی است ؟ اما پیش از اینکه به پاسخ این سوال بپردازیم بهتر است تا کمی درباره حضانت و قوانین موجود برای آن صحبت کمیم. حضانت فرزند [...]

حضانت فرزند بعد از فوت پدر به عهده چه کسی است ؟

حضانت فرزند بعد از فوت پدر بر عهده چه کسی است؟ شاید برای کسانی که شوهر خود را از دست داده اند این سوال پیش آید که حضانت فرزند بعد از فوت پدر با چه کسی است ؟ برای پاسخ به این سوال با ما تا انتهای این مطلب [...]

حضانت فرزند بعد از ازدواج مادر

حضانت فرزند بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟ در این مقاله قصد داریم تا به این موضوع یپردازیم که حضانت فرزند بعد از ازدواج مادر با چه کسی خواهد بود ؟ پس از طلاق اگر زن و شوهر دارای فرزند باشند مهمترین مسئله ای که با آن [...]

تفاوت حضانت با قیمومیت

تفاوت حضانت با قیمومیت در این مقاله قصد داریم تا درباره تفاوت حضانت با قیمومیت اطلاعات جامع و  کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که آیا حضانت با قیمومیت یکسان است؟ طبق قانون حضانت در مواردی که زن و [...]

نصب قیم

مقدمه ای بر نصب قیم در این مقاله قصد داریم تا درخصوص عزل ولی قهری و نصب قیم اطلاعات کامل و جامعی را به شما عزیزان ارائه دهیم. ابتدا به تعریف قیمومت و قیم خواهیم پرداخت ، سپس شرایط تعیین قیم و عزل ولی قهری را به تفصیل بیان [...]

نمونه دادخواست استرداد فرزند ( تحویل فرزند )

مقدمه ای بر نمونه دادخواست استرداد فرزند ( نمونه دادخواست تحویل فرزند ) در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه دادخواست استرداد فرزند را برای شما عزیزان ارائه دهیم. چنانچه حضانت فرزند با شماست اما طرف مقابل از تحویل فرزند امتناع می کند بایستی با تنظیم دادخواست تحویل [...]

نمونه دادخواست فرزند خواندگی

مقدمه ای بر نمونه دادخواست فرزند خواندگی در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه از نمونه دادخواست فرزند خواندگی را برای شما عزیزان ارائه دهیم. چنانچه قصد دارید فرزندی را به سرپرستی قبول کنید بایستی یک نمونه دادخواست فرزند خواندگی تنظیم نمایید. همان طور که می دانید برای [...]

شرایط فرزند خواندگی

مقدمه ای بر شرایط فرزند خواندگی در این مقاله قصد داریم تا شرایط فرزند خواندگی و سرپرستی دائمی کودک را به تفصیل بیان کنیم. چنانچه قصد دارید سرپرستی فرزندی را به عهده بگیرید و از شرایط آن اطلاعی ندارید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید. قانون حمایت [...]

Load More Posts

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.