به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

پیشگیری از جرایم انتخاباتی


در این مقاله بخشنامه پیشگیری از جرایم انتخاباتی و تخلفات مربوط به آن را به طور کامل و جامع ابا یکدیگر مرور خواهیم کرد. مطابق این بخشنامه باید هر چه سریعتر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در مرکز و شهرستان‌های سراسر کشور تشکیل شود.

در متن بخشنامه حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور این چنین آمده است:

با توجه به نتایج موثر علمکرد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دوره‌های گذشته و نظر به برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و در اجرای قوانین و مقررات مربوط، از جمله ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ آن و ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر ایجاد تشکیلات قضایی در هر شهرستان یا بخش و مواد ۲۴، ۳۳، ۳۸، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۳ و تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری، مواد ۵۵، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵ و ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مواد ۳۹ و ۶۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و به منظور پیشگیری از وقوع جرم در محدوه قوانین و مقررات در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ضروری است ضمن تشکیل هر چه سریعتر ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در مرکز و شهرستان‌های سراسر کشور به شرح زیر، با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب، منسجم و اثر بخش نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع برخورد قانونی به عمل آید:


اعضای ستاد مرکزی و ستادهای استانی


الف – ترکیب اعضاء ستاد مرکزی و ستادهای استانی و شهرستانی به قرار زیر است:

یک – اعضای ستاد مرکزی:

۱- دادستان کل کشور (رییس ستاد)؛
۲ – معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه (دبیر ستاد)؛
۳ – نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، سازمان قضایی نیروهای مسلح و صدا و سیما؛
۴ – رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران؛
۵ – رئیس سازمان بازرسی کل کشور.

تبصره ۱ – ریاست ستاد می‌تواند متناسب با موضوع از سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط دعوت نماید.

تبصره ۲ – با توجه به حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در ستاد مرکزی نیازی به تشکیل ستاد استان تهران نیست.

دو – اعضاء ستاد استانی (مرکز استان)

۱ – رئیس کل دادگستری استان (رییس)؛
۲ – معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان (دبیر)؛
۳ – دادستان مرکز استان؛
۴ – مسئولان دستگاه‌ها و نهادهای متناظر ستاد مرکزی در استان؛
۵ – بازرس کل استان در سازمان بازرسی کل کشور.

تبصره ۱ – رئیس ستاد استان می‌تواند به تناسب موضوع از سایر دستگاه‌ها و نهادها دعوت کند.

تبصره ۲ – روسای دادگستری شهرستان می‌توانند بدون حق رأی در ستاد مرکز استان شرکت کنند.

سه – اعضای ستاد شهرستان‌ها

در همه شهرستان‌های استان ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد استانی وظایف محوله را انجام دهند.


وظایف ستاد های مرکزی و استانی


ب – وظایف ستادهای مذکور به قرار زیر است:

۱ – پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالیت‌های انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه با هدف پیشگیری از جرایم انتخاباتی؛

۲ – ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای عضو ستاد در جهت پیشگیری از جرایم انتخاباتی؛

۳ – تبیین و تعیین برنامه‌های پیشگیرانه و نحوه اجرای آن‌ها در زمینه پیشگیری از جرایم احتمالی؛

۴ – هماهنگی و تعامل مداوم با هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات و سایر دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در زمینه برگزاری هر چه بهتر انتخابات و پیشگیری از جرایم انتخاباتی مصرح در قانون؛

۵ – انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم مهم به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی؛

۶ – توجیه، ارشاد و انذار تشکل‌ها، احزاب، گروه‌ها، ستادهای تبلیغاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از جرایم انتخاباتی؛

۷ – اطلاع رسانی، تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازات‌های قانونی از طریق رسانه‌های جمعی با هدف ارتقاء آگاهی‌های عمومی، کاهش و پیشگیری از جرایم انتخاباتی؛

۸ – انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاه‌ها، نهادها یا اشخاص به مراجع صالح.

تبصره ۱ – ارشاد و راهبری ستادهای استانی و شهرستانی و نظارت بر آن‌ها به ترتیب بر عهده ستاد مرکزی و ستادهای متناظر استانی می‌باشد.

تبصره ۲ – دبیرخانه ستاد مرکزی زیر نظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دبیرخانه ستاد استانی زیر نظر رییس کل دادگستری استان تشکیل خواهد شد.

تبصره ۳ – ستادها در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها هر هفته یکبار گزارش اقدامات و فعالیت‌های خود را به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی ارسال می‌نمایند.

تبصره ۴ – گزارش نهایی عملکرد ستاد مرکزی و ستادها در استان‌ها و شهرستان‌ها به وسیله دبیر ستاد مرکزی جمع بندی و در پایان انتخابات به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌گردد.


وظایف روسای کل دادگستری


پ – وظایف روسای کل دادگستری

روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور موظف هستند شعبی از دادگاه‌ها و دادسراهای حوزه قضایی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی اختصاص دهند.