2/5 - (2 امتیاز)

وکالت تام الاختیار ملک


در این مقاله قصد داریم تا در خصوص وکالت تام الاختیار ملک اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. ابتدا به تعریف وکالت و معرفی انواع وکالت خواهیم پرداخت ، سپس شرایط و هزینه وکالت تام الاختیار را مورد بررسی قرار می دهیم.

وکالت یا وکیل قراردادن به معنای فردی را برای انجام امور حقوقی خود نماینده یا نایب قرار دهید. به کسی که نماینده شده تا به انجام امور حقوقی بپردازد وکیل و به فردی که به وی نمایندگی یا وکالت می دهد موکل گفته می شود.

در مقاله « وکالت بلاعزل » به تفصیل به معرفی انواع وکالت پرداختیم. حال در این مقاله قصد داریم تا به طور تخصصی تر به توضیح وکالت تام الاختیار وکالت بپردازیم.


تعریف وکالت تام الاختیار


به طور کلی وکالت تام الاختیار به وکالتی گفته می شود که وکیل در موضوعی که به وی وکالت داده شده است اختیار تام یا اختیار تمام دارد. حال باید بدانیم که وکالت تام الاختیار ملک به چه معناست؟

وکالت تام الاختیار ملک معمولا زمانی استفاده می شود که ملک غیر منقول در حال حاضر آماده انتقال به صورت تنظیم سند رسمی نیست لذا فروشنده به خریدار وکالت تام الاختیار می دهد که دارای تمام اختیارات در این ملک است و خریدار یا وکیل نیز حق دارد ملک را به دیگری بفروشد.


وکالت تام الاختیار چگونه است؟


طبق آنچه در ماده ۶۵۶ قانون مقرر شده:

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می ‌نماید. پس از تعریف وکالت برای اشاره به معنای وکالت تام الاختیار باید گفت وکالتی است که وکیل اختیارات تمام و مطلقی در آن موضوع دارد.

به عنوان مثال اگر وکالت تام الاختیار ملک داده شود یعنی فرد وکیل تمام اختیارات آن ملک از جهت تصرف دارد ؛ می تواند آن را بفروشد، یا اجاره دهد یا …

پس از اینکه موکل، وکالت تام الاختیار به وکیل می دهد از آن پس دیگر برای انجام هیچ کاری نیازی به اجازه موکل نیست. لازم به ذکر است که باید در وکالت تام الاختیار ذکر شود که این وکالت برای امور اداری، حقوقی و دیگر موارد است.


وکالت تام الاختیار چه اقسامی دارد؟


وکالت تام الاختیار ممکن است به صورت ساده باشد یا به صورت بلاعزل.


وکالت تام الاختیار ساده


در این نوع وکالت چون شرطی بر عدم عزل مقرر نشده؛ لذا موکل می تواند هر زمان که بخواهد وکیل را عزل کند.

اما در وکالت نامه تام الاختیار بلاعزل، همانطور که از عنوانش مشخص است؛ موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت.

اما با این حال نیز ممکن است این نوع وکالت نامه محکم نباشد، زیرا از لحاظ قانونی این امر احتمال دارد که خود موکل موضوع وکالت را انجام داده و به اینصورت وکالت منتفی بشود.

برای مثال در وکالت تام الاختیار ملک که موکل به وکیل اختیار فروش داده ممکن است خود موکل اقدام به فروش ملک نماید.

وکالت تام الاختیار ممکن است به صورت سند رسمی تنظیم شود یا اینکه بدون مراجعه به دفتر ثبت اسناد بین طرفین نگارش شود و به صورت عادی باشد. البته تنظیم آن به صورت سند رسمی اعتبار محکم تر و بیشتری دارد.


کاربرد وکالت تام الاختیار


در موراد مختلفی وکالت تام الاختیار کاربرد دارد که شایع ترین آن وکالت تام الاختیار در فروش ملک است. این وکالت همانطور که به آن اشاره کردیم ممکن است بلا عزل باشد یا اینکه ساده باشد. در وکالت بلاعزل حق عزل وجود ندارد. که در مورد ملک بیشتر در فروش آن به صورت وکالتی رایج است.


وکالت تام الاختیار ملک


همانطور که گفتیم وکالت تام الاختیار وکالتی است که فرد وکیل تمامی امور خود را به شخص ثالث به نام وکیل واگذار می نماید. در ملک نیز می توان به دیگری وکالت تام الاختیار داد تا هر مسئله ای که لازم است فرد وکیل انجام دهد.

لازم به ذکر است که وکالت تام الاختیار صرفا برای فروش وکالتی نیست و ممکن است مالک به وکیل مدنی خود وکالت تام الاختیار داده تا کارهای مربوط به فروش توسط فرد مالک را انجام دهد.

با این توضیح که در فروش وکالتی فرد مال را در قالب وکالت به دیگری منتقل می کند زیرا در حال حاضر انتقال ملک در قالب سند رسمی ممکن نیست.

به عنوان مثال ملک در رهن یا توقیف شده است ، به این ترتیب مالک یا فروشنده وکالت تام و بلاعزل می دهد که در واقع نوعی فروختن ملک است تا بعد از فراهم شدن شرایط خود خریدار تمام کارها را انجام دهد.

اما در حالت دیگر خود مالک مال را به شخصی فروخته ولی به فرد دیگری وکالت تام می دهد تا کارهای مربوط به فروش و گرفتن ثمن یا پول و انتقال سند را انجام دهد. در این حالت وکیل تمام اختیارات ناشی از فروش آن و اخذ ثمن یا تحویل ملک را دارد و می تواند قرارداد را نیز تنظیم نماید.

در وکالت تام الاختیار ملک ، اگرچه تام الاختیار است اما ممکن است وکیل توسط موکل عزل شود. مگر آنکه وکالت به صورت بلاعزل باشد که در این حالت عزل وکیل امکان‌ پذیر نیست.


اعتبار وکالت تام الاختیار در ملک


یکی از مواردی که ممکن است باعث از بین رفتن وکالت شود با توجه به این که وکالت عقدی جایز محسوب می شود عزل وکیل توسط موکل است.

مگر آنکه وکالت بلاعزل باشد که اینجا موکل حق عزل را ندارد. از موارد دیگر که وکالت پایان می پذیرد، استعفای وکیل است. اگر موضوع وکالت را خود موکل انجام دهد باز هم وکالت پایان می پذیرد.

به عنوان مثال: مالک به وکیل وکالت داده است تا که ملک را به شخص الف بفروشد و تمام امور مربوطه را انجام دهد از جمله تنظیم سند رسمی و گرفتن پول آن، حال اگر خود مالک قبل از انجام امر توسط وکیل این کارها را انجام دهد وکالت و موضوع وکالت از بین می رود.


وکالت تام الاختیار برای بعد از مرگ


وکالت عقدی جایز است، جایز بودن به این معنا ست که فرد وکیل یا موکل هر زمان می تواند عقد را به هم بزند به جز موارد زیر :

  • فوت شدن
  • مجنون شدن یا سفیه شدن

حال باید متوجه شده باشیم که وکالت حتی تام الاختیار برای بعد از مرگ موکل پایان می گیرد و فرد هر معامله را که انجام دهد منوط به اجازه وراث است.

اما در حالتی مثل وصایت یا وصی قراردادن برای بعد از موت هم می توان نمایندگی امور را به کسی داد. اما در قالب وکالت برای بعد از فوت امکان پذیر نیست.


هزینه وکالت نامه تام الاختیار


هزینه وکالت نامه و تنظیم سایر اسناد در دفاتر اسناد رسمی برای موارد مختلف متغیر است. هزینه وکالت نامه فروش و انتقال حتی اگر ملک باشد بین ۱۵۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.


نمونه متن وکالت نامه تام الاختیار


موکل

نام: …………………. نام خانوادگی: …………………. نام پدر: …………………. شماره ملی: …………………. شماره شناسنامه: …………………. صادره: …………………. تاریخ تولد: / /….۱۳

وکیل

نام: …………………. نام خانوادگی: …………………. نام پدر: …………………. شماره ملی: …………………. شماره شناسنامه: …………………. صادره: …………………. تاریخ تولد: / /….۱۳

مورد وکالت: تام الاختیار

به موجب این وکالت نامه وکیل با مشخصات نامبرده در فوق نماینده تام الاختیار موکل یا مالک با مشخصات نامبرده در فوق است در معامله ملک با مشخصات…..

به شخص خریدار. لذا وظیفه وکیل در اینجا فروش ملک با قیمت … به شخصی دیگر است و ایشان وکالت تام دارند در اخذ ثمن و قبض مبیع و انتقال و تنظیم سند رسمی.

حدود اختیارات:

وکیل در انجام مورد وکالت اختیار تام داشته و هرگونه امضاء و اقدام نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل بوده و از درجه اعتبار قانونی لازم و کافی برخوردار است.

به گونه ای که در هیچ مورد احتیاج به حضور و یا اجازه ثانوی موکل نباشد. وکیل حق توکیل به غیر جزا و یا کلا ولو کرارا را دارد مفاد این برگه فقط در نفس وکالت موثر است.

امضا موکل:

 


نتیجه گیری


وکالت تام الاختیار یا اختصارا وکالت تام نوعی از وکالت است که وکیل در آن از تمام اختیارات در حوزه موضوع مربوطه برخوردار است و دیگر برای انجام کارها نیازی به اجازه موکل نیست.

مثل وکالت نامه تام در فروش ملک یا کارهای اداری یا ساخت ملک و موارد دیگر. وکالت تام ممکن است ساده یا بلاعزل باشد.

در وکالت ساده مالک حق دارد هر موقع بخواهد وی را عزل کند اما در وکالت بلاعزل اینگونه نیست. این وکالت ممکن است با عزل یا استعفا یا فوت هریک از طرفین و جنون آنان از بین برود و برای بعد از فوت باقی نمی ماند.