وصول لایحه چیست ؟


در این مقاله قصد داریم تا به این موضوع بپردازیم که وصول لایحه چیست ؟ همچنین تفاوت بین دادخواست و لایحه را با یکدیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در دادگاه ها و محاکم ما با اصطلاحات خاص قانونی مواجه هستیم. همچنین با یک سری اوراق مثل دادخواست، درخواست، احضاریه، شکواییه، ابلاغیه، لایحه و موارد دیگر نیز سروکار اما هر کدام از این ها در طول دادرسی معنای خاص خود را دارند.

برای مثال وقتی ما بخواهیم اقامه دعوا کنیم با دادخواست روبرو هستیم و وقتی بخواهیم دفاعی را با مطلبی مرتبط را به اطلاع دادگاه برسانیم به آن لایحه دفاعی می گویند.

در ادامه به آن خواهیم پرداخت که لایحه برای کدام قسمت است و وصول لایحه چیست ؟


لایحه چیست؟


پیش از اینکه بدانیم وصول لایحه چیست، بهتر است با لایحه و تفاوت آن با دادخواست یا شکواییه آشنا شویم.

همانطور که می دانید دادگاه طرفین را هنگام دادرسی دعوت می کند که هر یک، از حقوق خود دفاع کند و این دفاع که به صورت گفتگو دو طرفه انجام می شود به صورت شفاهی خواهد بود که دادگاه موارد مهم این دفاعیات را که برای حل پرونده قابل اتکا باشد را مکتوب می کند.

حال به جز این دفاع شفاهی طرفین یا وکلای آنها ممکن است که بخشی دیگر از دفاعیات خود را به صورت مکتوب و از قبل نوشته به اطلاع دادگاه برسانند.

این دفاعیات مکتوب شکل خاصی ندارد و روی برگه های معمولی مثل A4 قابل نوشتن هستند که به آن لایحه دفاعی گفته می شود.

پس لایحه دفاعی به برگه ای گفته می شود که دفاعیات طرفین چه حقوقی و چه کیفری در آن بر مبنای استدلال و منطق حقوقی نوشته می شود و تحویل دادگاه می شود.

از طرفی به لایحه دفاعی، لایحه قضایی نیز می گویند. به عنوان مثال در دعوای مطالبه مهریه زن به جز دفاعیات شفاهی، لایحه ای نیز تنظیم می کند تا قاضی با مطالعه آن به کم و کیف قضیه آگاه باشد.

البته  نوشتن این لایحه الزامی نیست، اما در دادگاه تجدید نظر دعوا به صورت تبادل لوایح پیش می رود. در واقع در لایحه دفاعی اطلاعاتی به دادگاه داده می شود که در دادخواست ذکر نشده است.


تفاوت لایحه با دادخواست چیست؟


پیش از اینه بدانیم وصول لایحه چیست ، بهتر است با تفاوت لایحه و دادخواست آشنا شویم.

دادخواست سند اقامه دعواست و با تکمیل دادخواست، دادگاه مکلف به رسیدگی خواهد شد. دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی تنظیم می شود. در صورتی که لایحه این طور نیست.

اطلاعات مندرج در دادخواست یا شکوائیه معمولا به صورت خلاصه می باشد. و اصل کار و شرح آن برای زمانی است که طرفین در حضور دادگاه دفاع کنند. اما در مقابل، لایحه که آن را می توان همزمان با دفاع شفاهی به دادگاه ارائه داد تفصیلی تر می باشد.

تنظیم دادخواست امری ضروری می باشد و بدون آن دعوا شروع نمی شود. اما لایحه الزامی نیست و به نوعی فرد برای محکم کاری و مرتب بودن نحوه دفاع یا استدلال های حقوقی پرونده لایحه را تنظیم می کند.

پس افراد می توانند به همان صحبت های شفاهی استناد کنند. اما تنظیم لایحه حالتی تکمیلی دارد که اشاره کردیم.


منظور از وصول لایحه چیست؟


حال که با مفاهیم اولیه این موضوع آشنا شدیم، بهتر است به این موضوع بپردازیم که وصول لایحه چیست ؟

ممکن است هر یک از طرفین قبل از ختم دعوا بخواهند دفاع جدیدی و استدلال تازه ای را تقدیم دادگاه کنند که این دفاع از طریق لایحه امکان پذیر است.

لذا با توجه به این که مراتب شکلی اطلاع طرفین از جزئیات پرونده و دعوا از طریق سامانه ثنا انجام می شود.

اگر در سامانه و بخش کاربری فرد طرف دعوا عبارت وصول لایحه دیده شد به این معناست که یکی از طرفین دعوا لایحه ای نوشته است و تقدیم دادگاه کرده است که البته شما نیز می توانید با مراجعه به شعبه دادگاه از نحوه و جزئیات آن لایحه کسب اطلاع کنید؛

تا معلوم شود فرد طرف دعوا به چه مواردی برای دفاع استناد کرده که در صورت لزوم و ضرورت شما نیز بتوانید دفاع مربوطه را ارائه دهید.


نتیجه گیری


در این مطلب سعی کردیم تا به طور کامل و جامع به شما عزیزان بگوییم که وصول لایحه چیست و چه تفاوتی میان لایحه و دادخواست وجود دارد.

لایحه از لوازم اختیاری دفاع هر یک از طرفین چه در دادگاه حقوقی و چه کیفری می باشد. در واقع طرفین علاوه به دفاع شفاهی و حضوری می توانند برای دادگاه و برای تکمیل دفاعیات لایحه نیز تنظیم کند که به آن لایحه دفاعی می گویند.

اگر هر یک از طرفین دعوا لایحه ای تنظیم و تقدیم دادگاه کرد از طریق سامانه عبارت وصول لایحه درج می شود که به همان معنای مزبور می باشد.

نکته دیگر این که فرد می تواند پس از آگاهی از این که طرف دعوای وی دفاعیات کتبی تقدیم دادگاه کرده است به شعبه مورد نظر مراجعه کند و از کم و کیف آن اطلاع یابد برای طرح دفاع مقتضی.