1/5 - (1 امتیاز)

هزینه دادرسی مهریه با چه کسی است ؟


در این مقاله قصد داریم تا به این موضوع بپردازیم که هزینه دادرسی مهریه با چه کسی است ؟ هزینه دادرسی مهریه و مطالبه مهریه یکی از مسائل حقوقی روز در جامعه ایران می‌باشد. یکی از مشکلات بزرگ و دردسرهایی که در امر دریافت مهریه زوجه به فکر پیدا کردن راهی برای فرار از آن می‌باشد، هزینه دادرسی مهریه است.


هزینه دادگاه به عهده چه کسی است ؟


قبل از پرداختن به موضوع هزینه دادرسی مهریه بایستی یک نکته مهم و اساسی را درباره هزینه دادگاه با هم مرور کنیم. طبق قانون هر فردی که شکایت و دادخواست داشته و آن را به دادگاه تسلیم می‌نماید، بایستی هزینه دادرسی آن را نیز در ابتدا متقبل شود. دادگاه برای شروع به رسیدگی به هر پرونده‌ای با پرداخت هزینه دادرسی کار خود را آغاز خواهد کرد مگر اینکه تقاضای اعسار از جانب خواهان نیز دریافت نماید.

با توجه به اینکه دادخواست مطالبه مهریه از طرف زوجه ارائه می‌شود، در ابتدا پرداخت هزینه دادرسی آن به عهده وی خواهد بود؛ اما باتوجه به اینکه طبق قانون هزینه دادرسی در هر دادگاهی به عهده محکوم شونده دادگاه است، این پایان کار نیست. در ادامه به بررسی جزئیات مربوط به این هزینه خواهیم پرداخت.


مبلغ هزینه دادرسی مهریه


در قدیم مبلغ هزینه دادرسی مهریه مانند سایر دادرسی‌های رایج در کشور مبلغ مشخص و ثابتی بود و هر فرد برای ارائه دادخواست به دادگاه بایستی این هزینه را پرداخت می‌کرد.

اما در قوانین جدید مبلغ هزینه دادرسی دادگاه از حالت ثابت و مشخص خارج شده و برحسب مبلغ مهریه تعیین می‌شود. در واقع هر چقدر مهریه تعیین شده در عقدنامه بیشتر باشد و یا زوجه به مطالبه مبلغ بیشتری دست بزند، این هزینه نیز افزایش خواهد یافت.

علاوه بر این کاربران باید بدانند که هزینه‌های مربوط به دریافت مهریه تنها به همین هزینه دادرسی محدود نشده و هزینه‌های دیگری را نیز برای آنها به دنبال خواهد داشت. رسیدگی به چنین پرونده‌هایی علاوه بر هزینه دادرسی نیاز به پرداخت هزینه‌های مربوط به حق‌الوکاله و برخی هزینه‌های دیگر نیز می‌شود.


اعسار در هزینه دادرسی مهریه


یکی از بندهای قانونی که در جهت کمک به افراد با بضاعت پایین و نیازمند تبیین شده است، امکان اعسار هزینه ها است. در قضیه مهریه هم زوج و زوجه می‌توانند از این بند قانونی به نفع خود استفاده نمایند.

در پرداخت مهریه زوج با ارائه دادخواست اعسار مهریه می‌تواند مبلغ مهریه را قسط بندی نموده و طبق قسط‌ های معین به زوجه پرداخت کند. شرایط و مدارک مربوط به اثبات ناتوانی زوج در پرداخت مهریه برای اعسار نیز در قانون مشخص شده است که می‌توانید از طریق وکیل پایه یک دادگستری به این موارد دست پیدا کنید.

قانون اعسار هزینه های دادرسی مهریه نیز برای کمک به زوجه وضع شده است. طبق این قانون اگر زوجه از توانایی مالی لازم برای پرداخت هزینه دادرسی مهریه برخوردار نباشد و یا حداقل درخواست اعسار هزینه دادرسی مهریه را تسلیم دادگاه نماید، با تشخیص قاضی هزینه از روی دوش وی ساقط شده و به عهده زوج خواهد بود.


عهده‌دار هزینه دادرسی مهریه


اما در حالت کلی عهده‌دار هزینه های دادرسی مهریه چه کسی خواهد بود؟ با توجه به قانونی که بیان کردیم، هزینه دادرسی در هر دادگاهی به عهده محکوم می‌باشد.

از این رو هر چند در ابتدا به دلیل اینکه دادخواست مطالبه مهریه از طرف زوجه بوده است و هزینه دادرسی مهریه را وی باید بپردازد، اما بعد از پایان دادگاه این هزینه نیز به دوش زوج گمارده خواهد شد و وی وظیفه پرداخت آن را خواهد داشت.

حال اگر زوجه درخواست اعسار هزینه دادرسی مهریه را نیز ارائه داده باشد و مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد، دیگر نیازی به پرداخت آن نیز نخواهد بود و دادگاه بلافاصله وارد بحث مهریه خواهد شد.

در صورت ارائه دادخواست اعسار هزینه های دادرسی مهریه از طرف زوجه در اولین جلسه دادگاه قاضی به این موضوع پرداخته و درباره آن تصمیم کیری خواهد نمود.

البته بعد از تصمیم‌گیری دادگاه حق اعتراض به این حکم برای زوج وجود نداشته و دادگاه به روند خود به بررسی مطالبه مهریه بر خواهد گشت.


نتیجه گیری نهایی


هزینه دادرسی برای مهریه مطابق با قانون در ابتدا به عهده زوجه است. زوجه به دلیل خواهان بودن در این پرونده بایستی اقدام به واریز این هزینه نموده و یا در صورت نداشتن تمکن مالی لازم درخواست اعسار از هزینه دادرسی مهریه را تسلیم دادگاه نماید.