2.7/5 - (3 امتیاز)

نمونه شکواییه ضرب و جرح


در این مقاله قصد داریم تا با ارائه چند نمونه شکواییه ضرب و جرح به کسانی که دچار ضرب و جرح شده اند و قصد شکایت از فرد ضارب را دارند کمک کنیم.

در این نوشتار قصد داریم ضمن تعریف دقیق ضرب و جرح عمدی و بررسی انواع آن و میزان مجازاتی که قانون‌گذار برای این جرم تعیین کرده، به طرق شکایت از این جرم و نحوه تنظیم شکواییه ضرب و جرح بپردازیم.


ضرب و جرح با هم متفاوت است


پیش از ارائه نمونه شکواییه ضرب و جرح بهتر است تعریفی از ضرب و جرح داشته باشیم. ضرب در لغت به معنی «زدن» است.

در علم حقوق، ضرب به آسیب‌هایی گفته می‌شود که با دست و پا یا به وسیله ابزار و وسیله بر جسم شخصی وارد می شود، ولی باعث ایجاد زخم و خراشیدگی و خون ‌ریزی نمی‌شود.

به عبارت دیگر، تورم، کبود شدن پوست، پیچ خوردگی مفاصل بدون شکستن استخوان، خون مردگی و… ضرب محسوب می‌شود.

تعریف جرح : در مقابل جرح در لغت به معنی «دریدن و زخم کردن» است.

مواردی از جمله خراشیدگی، بریدگی، پارگی پوست، قطع عضو، سوختگی، شکستگی و یه طور کلی هر عملی که به وسیله شخصی بر بدن دیگری وارد شود و باعث شکستگی، زخم و یا نقص حواس و یا حتی زوال عقل شود از مصادیق جرح می باشد.


مجازات ضرب و جرح


پیش از ارائه نمونه شکواییه ضرب و جرح، بهتر است بدانیم قانونگذار برای این جرم چه مجازاتی در نظر گرفته است؟ ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

«هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربه‌ای وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد.

در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

تبصره_ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به ۳ ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.»

بنابراین طبق این ماده هر کس عمداً باعث ورود خسارت بدنی به دیگری شود قصاص می‌شود و اگر قصاص امکان نداشته باشد تبدیل به دیه می شود و تعزیر می شود (یعنی به خاطر جنبه عمومی جرم مجازات می‌گردد).

و در صورتی که اقدام او نظم و امنیت جامعه را به هم زده باشد به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.

طبق تبصره ماده فوق‌الذکر در صورتی ‌که صدمه وارده آثار فوق را بر جای نگذارد ولی از اسلحه یا چاقو استفاده شده باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.


مراحل تنظیم شکواییه ضرب و جرح


پیش از اینکه به ارائه نمونه شکواییه ضرب و جرح بپردازیم، بهتر است تا مراحلی که برای تنظیم این شکواییه لازم است ارائه دهیم.

برای پیگیری و شکایت از کسی که مرتکب جرم ضرب و جرح عمدی شده است دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است؛ یعنی دادگاه کیفری محلی که ایراد ضرب و جرح عمدی در آن‌جا رخ داده است صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

به عبارت دیگر، محل رسیدگی به شکواییه ضرب و جرح، دادگاه کیفری محل وقوع ضرب و جرح می باشد.

۱- مرحله اول : شخصی که مورد ضرب و جرح قرار گرفته است در زمان وقوع جرم می‌تواند از طریق تماس با کلانتری و حضور آن‌ها در محل اتفاق را صورت ‌مجلس کند. سپس پرونده به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می‌شود.

۲- مرحله دوم : در دادسرا موضوع تحت رسیدگی قرار می‌گیرد و دلایل وقوع جرم مورد بررسی قرار می گیرند، متهم احضار می شود و تحقیقات از وی شروع می شود.

۳- مرحله سوم : شخص آسیب‌ دیده به پزشکی قانونی معرفی می شود تا میزان آسیب به صورت دقیق مشخص شود و طبق آن دیه تعیین شود.

۴- مرحله چهارم : یکی از دلایل اثبات کننده جرم ، شهادت شهود می باشد. بعد از انجام تحقیقات در دادسرا و اثبات جرم، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود.

در صورتی که جرم و انتساب آن به متهم احراز شود دادگاه ضمن صدور حکم میزان مجازات را تعیین و ‌در صورت درخواست شخصی که مورد ضرب و جرح قرار گرفته است دیه را نیز تعیین می نماید.


نحوه تنظیم شکواییه ضرب و جرح


شکواییه عبارت است از این که فرد زیان‌دیده از جرم و یا فردی که از طرف وی وکالت دارد طی شرحی مراتب ورود ضرر و زیان مادی یا معنوی به خود را اعلام می‌دارد.

در این شرح بر طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری باید نام و نام خانوادگی شاکی، موضوع شکایت، مشخصات کسی که از او شکایت می شود، مطالبه ضرر و زیانی که به شاکی وارد شده است، ادله وقوع جرم قید شود.

چنانچه شکایت ارائه شده ناقص باشد مراتب در صورت‌جلسه تنظیمی توسط دفتر دادسرا تنظیم می‌شود و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد.

در شکواییه تنظیمی، شاکی چنانچه دلایلی برای اثبات ادعای خود دارد مطرح می‌کند تا از سوی مرجع رسیدگی‌کننده به آن دلایل توجه شود.

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری:

هرگاه شاکی نتواند متهم را معین نماید و یا دلایل اقامه دعوا کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرف‌نظر کند ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد دادگاه تحقیقات لازم را انجام می‌دهد.

در مورد این که شکواییه ضرب و جرح می‌تواند شفاهی باشد یا خیر مطابق قانون آیین دادرسی کیفری قضات موظف اند همه وقت همه شکایت کتبی یا شفاهی را قبول کنند.

با این توضیح که شکایت شفاهی در صورت مجلس قید می‌شود و به امضای شاکی می‌رسد لذا از این‌جا می‌توان نتیجه گرفت که شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی دادگاه نمی‌تواند از رسیدگی به آن خودداری کند.

لازم به ذکر است که طبق تبصره ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری قوه قضاییه مکلف است اوراق متحدالشکل را برای تنظیم شکواییه ضرب و جرح در اختیار مراجعان قرار دهد ولی عدم استفاده از این اوراق مانع قبول شکایت نیست.

نمونه شکواییه ضرب و جرح ( نمونه ۱ )


مشخصات طرفیننام نام خانوادگی نام پدر سن شغل نشانی اقامتگاه
شاکی …………………….………..………………………..
مشتکی عنه …………..……………………….………….………………………..
موضوع شکایت ضرب و جرح
دلائل و منضمات

1- شهادت شهود و اظهارات مطلعین

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب………… مجتمع قضایی……….. دادگاه…………….

با سلام و احترام

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب………. از آقای……..به دلیل ایراد ضرب و جرح عمدی شکایت دارم. نام‌برده در ساعت…‌.‌.‌‌ روز…‌‌‌‌‌‌.. با مراجعه به درب مغازه اینجانب به آدرس…………به توهین و تهدید پرداخته و با چوب و مشت مبادرت بی ایراد ضرب و جرح عمدی به اینجانب نموده است. علی‌هذا ضمن درخواست معرفی به پزشکی قانونی و با توجه به شهادت شهود، تقاضای تعقیب و مجازات قانونی نام‌برده به استناد ماده۶۱۴ مجازات اسلامی مورد استدعاست.

نام و نام خانوادگی امضاء و تاریخ

نمونه شکواییه ضرب و جرح ( نمونه ۲ )


مشخصات طرفیننام نام خانوادگی نام پدر سن شغل نشانی اقامتگاه
شاکی …………………….………..………………………..
مشتکی عنه …………..……………………….………….………………………..
موضوع شکایت ضرب و جرح
دلائل و منضمات

1- شهادت شهود و اظهارات مطلعین

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب………… مجتمع قضایی……….. دادگاه…………….

با سلام و احترام

به استحضار می رساند که این جانب در تاریخ…. در خیابان……….مشغول رانندگی بودم که با خودروی شخصی خود تصادف کوچکی با خودرو مشتکی عنه نمودم. پس از آن ایشان بعد از جدال لفظی به اینجانب حمله کرد و با ضربه ای که وارد نمود از ناحیه ی …. دچار جراحت شدم. شدت جراحت به گونه ای بود که شاهدان عینی با پلیس و اورژانس تماس گرفتند. متشکی عنه با خودروی شخصی خود به سرعت فرار نموده و یکی از شاهدان عینی شماره ی پلاک را برداشته است. شماره ی پلاک خودروی مذکور به پلیس تحویل داده شده است همچنین شاهدان عینی اظهارات خود را به همراه شرح واقعه ارائه نمودند. لذا تعقیب و مجازات کیفری متشکی عنه به اتهام ضرب و جرح و فحاشی مطابق با ماده ی ۶۱۴ و ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مورد استدعاست. همچنین با توجه به جرم تحقق یافته ارائه ی معرفی نامه برای مراجعه به پزشکی قانونی جهت تعیین نوع جراحت وارد شده را خواستارم. همچنین با نظر به این که خسارت وارد شده به اینجانب مبلغ …. ریال را به خود اختصاص می دهد بدوا تقاضای صدور و اجرای قرار تامین خواسته را دارم.

نام و نام خانوادگی امضاء و تاریخ

نمونه شکواییه ضرب و جرح ( نمونه ۳ )


مشخصات طرفیننام نام خانوادگی نام پدر سن شغل نشانی اقامتگاه
شاکی …………………….………..………………………..
مشتکی عنه …………..……………………….………….………………………..
موضوع شکایت ضرب و جرح
دلائل و منضمات

1- شهادت شهود و اظهارات مطلعین

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب………… مجتمع قضایی……….. دادگاه…………….

با سلام و احترام

اینجانب در تاریخ … به شدت توسط همسرم مورد ضرب و شتم قرار گرفتم به طوری که پس از خروج متشکی عنه از منزل به کمک یکی از همسایگان به مرکز درمانی محل واقع در …. مراجعه کردم که به علت شدت جراحات وارد شده به بیمارستان …. منتقل شدم و در این حادثه از ناحیه  …. دچار آسیب ها ی جدی شدم. لازم به ذکر است که متشکی عنه… مکررا با این جانب به درگیری پرداخته و این درگیری همواره با ضرب و شتم همراه می باشد و در این ارتباط شهادت همسایگان محل در قالب استشهادیه ای به پلیس تحویل داده شده است.

لذا اینجانب تقاضای صدور نامه جهت معرفی به پزشکی قانونی برای بررسی جراحات وارد شده از مراجع قضایی را دارم. همچنین با توجه به جرم تحقق یافته توسط متشکی عنه اتهام ایراد جرح مستند بر ماده ی ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) بر ایشان وارد بوده که در پی آن اینجانب پیگیری و مجازات کیفری فوری ایشان را استدعا دارم. همچنین با عنایت به خسارت جانی و مالی وارده به این جانب که مبلغ …. ریال را به خود اختصاص داده است صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته مورد استدعاست.

نام و نام خانوادگی امضاء و تاریخ

نمونه شکواییه ضرب و جرح ( نمونه ۴ )


مشخصات طرفیننام نام خانوادگی نام پدر سن شغل نشانی اقامتگاه
شاکی …………………….………..………………………..
مشتکی عنه …………..……………………….………….………………………..
موضوع شکایت ضرب و جرح
دلائل و منضمات

1- شهادت شهود و اظهارات مطلعین

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب………… مجتمع قضایی……….. دادگاه…………….

با سلام و احترام

آقای/خانم … در تاریخ … در محل … (مکان وقوع جرم) به بنده حمله ور شده و اینجانب را با … (وسیله ضرب و جرح) مورد ضرب و جرح قرار دادند که از ناحیه … دچار جراحات و آسیب شدیدی شده ام که به بیمارستان منتقل شده و به مدت … بستری بودم. همچنین با معرفی اینجانب به پزشکی قانونی در گزارشی به … در تاریخ … شماره … وضعیت بنده را شرح دادند.

در حال حاضر نیز به دلیل شدت جراحات بهبودی کامل پیدا نکرده ام. لذا با استناد به دلایل اینجانب از جمله شهادت شهود، استشهادیه و نامه پزشکی قانونی و همچنین به استناد ماده 614 قانون مجازات اسلامی تعزیرات رسیدگی و مجازات متهم را استدعا دارم. در ابتدا نیز با توجه به خسارات وارده به بنده به مبلغ … ریال صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری آن را تقاضا دارم.

نام و نام خانوادگی امضاء و تاریخ

نمونه شکواییه ضرب و جرح ( نمونه ۵ )


مشخصات طرفیننام نام خانوادگی نام پدر سن شغل نشانی اقامتگاه
شاکی …………………….………..………………………..
مشتکی عنه …………..……………………….………….………………………..
موضوع شکایت ضرب و جرح
دلائل و منضمات

1- شهادت شهود و اظهارات مطلعین

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب………… مجتمع قضایی……….. دادگاه…………….

با سلام و احترام

اینجانب  …….. در مورخه 8/7/73 اقای ……  ضارب اصلی را شب در بوستان ………..   درحالیکه بنده پس از مکالمه تلفنی با رئیس قبلی خود و هماهنگی در خصوص رفتن به دنبال ایشان و مأموریت و درحال بازگشت به مجتمع پلیس خواهران که خوابگاه بنده در آنجا می باشد بودم که ایشان در حال امدن از پله های دستشوئی بودند و سیگار می کشیدند ،نا خوداگاه من نگاهم به ایشان افتاد و آمدند به سوی من و گفتند که چرا نگاه میکنی و ناگهان با سر به صورت من کوبیدند و لب و دهانم را غرق در خون کردند  و من خم شدم و آقای ………. در حالتی که من خم شده بودم برای برداشتن مدارکم که بر روی زمین ریخته شده بود اقای ………. با چاقوئی که در دست داشت به کتف چپ من ضربهایی را وارد کرد ازپشت و تا بلند شدم ایشان را به عقب هل دادم شخص دیگری از حیاط دیگری که چند پله داشت و بلند تر از پارک داشت به پائین پرید و مرا با مشت و لگد مورد ضرب و شتم قرار داد و در اثر این ضرب وجرح از ناحیه کتف و لب و انگشت چپم به شدت مجروح گردید.

نام و نام خانوادگی امضاء و تاریخ

نمونه شکواییه ضرب و جرح ( نمونه ۶ )


مشخصات طرفیننام نام خانوادگی نام پدر سن شغل نشانی اقامتگاه
شاکی …………………….………..………………………..
مشتکی عنه …………..……………………….………….………………………..
موضوع شکایت ضرب و جرح
دلائل و منضمات

1- شهادت شهود و اظهارات مطلعین

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب………… مجتمع قضایی……….. دادگاه…………….

با سلام و احترام

 احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه که از اراذل و اوباش منطقه … می‌باشد مقارن ساعت ۲۲ شب مورخ …/…/۱۳۹۶ هنگامی که اینجانب از باشگاه به منزل برمی‌گشتم مرا با قمه مورد حمله قرار داده و از ناحیه سر و دست راست به شدت مجروح نموده است به‌طوری که دستم کارایی خود را از دست داده است. حال نظر به‌مراتب یاد شده و با استناد به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی متمنی می‌باشد.

نام و نام خانوادگی امضاء و تاریخ

نمونه شکواییه ضرب و جرح ( نمونه ۷ )


مشخصات طرفیننام نام خانوادگی نام پدر سن شغل نشانی اقامتگاه
شاکی …………………….………..………………………..
مشتکی عنه …………..……………………….………….………………………..
موضوع شکایت ضرب و جرح
دلائل و منضمات

– شهادت شهود ۲- گواهی پزشکی قانونی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب………… مجتمع قضایی……….. دادگاه…………….

با سلام و احترام

با سلام احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب طبق عقدنامه شماره ……… در تاریخ …….. در دفترخانه شماره …… شهرستان …….. به عقد دائم مشتکی عنه درآمده ام. حاصل زندگی مشترک در طول مدت …… سال ….(تعداد) فرزند دختر/ پسر می باشد. متاسفانه همسر بنده بارها اقدام به ضرب و شتم عمدی اینجانب کرده است که به دلیل صبر و بردباری، مصلحت زندگی مشترک و وساطت بزرگان فامیل و آشنایان چشم پوشی کرده ام. اما صبر و بردباری اینجانب و نصیحت ها و راهنمایی های اقوام و آشنایان تغییری در ایشان ایجاد نکرد و همچنان رفتارهای غیر انسانی خود را ادامه و بنده را مورد ضرب و شتم قرار می دهند.

در حال حاضر نیز به دلیل ضرب و شتم ایشان وضعیت مناسبی ندارم و صدماتی شامل ……… به بنده رسیده است که با معرفی به پزشکی قانونی طی گزارشی به …….. در تاریخ …… و شماره ……… وضعیت اینجانب را شرح دادند.

لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل : ۱- شهادت شهود ۲- گواهی پزشکی قانونی در تاریخ …….. به شماره ……… است و همچنین با استناد به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده، رسیدگی و تعقیب و مجازات متهم را استدعا دارم. در ابتدا نیز با توجه به جراحات وارده به بنده صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری آن قبل از ابلاغ و سپس محکومیت مشتکی عنه به پرداخت دیه را استدعا دارم.

نام و نام خانوادگی امضاء و تاریخ